VQ talar på konferensen Bolagsjuristen 2013

2013-05-02T00:00:00

VQ är öppningstalare på den kommande konferensen Bolagsjuristen som anordnas av Informa den 13-14 februari 2013 i Stockholm. Temat för konferensen är "En juristroll i förändring" och VQ kommer att tala om internationella trender, förändrade krav på leverans av juridiska tjänster och ökat fokus på affärsstyrning.

På Informa IBC Swedens konferens Bolagsjuristen kommer ett stort fokus ligga på de utmaningar som rollen som juridisk rådgivare idag medför. Hela programmet för konferensen hittar du här.

Förändrade krav på leverans av juristtjänster
• Trender i Sverige och internationellt på juristmarknaden
• Påverkan på juristrollen av en ökad produktifiering,
outsourcing och fokus på effektivare processer
• Hur ny teknik och nya aktörer förändrar förutsättningarna på juristmarknaden
• Nytt arbetssätt för köpare av juristtjänster
• Vilka krav och förväntningar kan du ha på din
advokatbyrå?
Helena Hal

VQ:s presentation under ämnet "En juristroll i förändring" kommer bl.a. att ta upp dessa punkter:

  • Överblick över de senaste globala trenderna inom juristsektorn.
  • Hur förändrar ny teknik, nya aktörer och nya sätt att leverera juridiska tjänster förutsättningarna för leverans av juridiska tjänster?
  • Förändringar av organisationen på juristavdelningar med möjligheter som outsourcing och ökad produktifiering.
  • Ökat fokus på affärsstyrning och effektivare processer med legal projekt management och knowledge management.
  • Möjligheterna till utökat samarbete som ett sätt att förändra och underlätta bolagsjuristernas arbetssituation.

För mer information om konferensen, se Informa IBC Swedens konferenssida.

All news