VQ talar på konferensen Bolagsjuristen 2012

2011-10-31T00:00:00

VQ medverkar som talare på den kommande konferensen Bolagsjuristen som anordnas av IBC Euroforum den 21-22 februari 2012 i Stockholm. Titeln på konferensen är "En komplex yrkesroll i förändring" och VQ kommer att tala om förändrade krav på leverans av juristtjänster.

Under IBC Euroforums konferens Bolagsjuristen kommer ett stort fokus ligga på de utmaningar som rollen som juridisk rådgivare idag medför. Konferensen är en mötesplats för dig som arbetar som bolagsjurist eller chefsjurist. Hela programmet för konferensen hittar du här.

Förändrade krav på leverans av juristtjänster
• Trender i Sverige och internationellt på juristmarknaden
• Påverkan på juristrollen av en ökad produktifiering,
outsourcing och fokus på effektivare processer
• Hur ny teknik och nya aktörer förändrar förutsättningarna på juristmarknaden
• Nytt arbetssätt för köpare av juristtjänster
• Vilka krav och förväntningar kan du ha på din
advokatbyrå?
Helena Hal

VQ:s presentation under ämnet "Förändrade krav på leverans av juristtjänster" kommer att bl a ta upp dessa punkter:

  • Trender i Sverige och internationellt på juristmarknaden
  • Påverkan på juristrollen av en ökad produktifiering, outsourcing och fokus på effektivare processer
  • Hur ny teknik och nya aktörer förändrar förutsättningarna på juristmarknaden
  • Nytt arbetssätt för köpare av juristtjänster
  • Vilka krav och förväntningar kan du ha på din advokatbyrå?

För mer information om konferensen, se IBC Euroforums konferenssida.

All news