VQ satsar på utbildning om Knowledge Management - pressmeddelande 4 juni 2010

2010-04-06T00:00:00

Virtual Intelligence VQ tar nu nästa steg och satsar på utbildning för advokater i ämnet Knowledge Management. VQ utbildning kommer erbjuda kurser, seminarier, coachning och rådgivning till advokater hur de bättre kan utnyttja sin kunskap för att nå ökad lönsamhet.

Det var i mars som de tidigare Vinge-juristerna Helena Hallgarn och Ann Björk grundade VQ, ett företag med en helt ny nisch inom advokatvärlden som ska hjälpa advokatbyråer att bättre utnyttja den interna kunskapen via innovativa IT-lösningar. Nu tar man nästa steg och lanserar VQ utbildning.

"Intresset för Knowledge Management inom advokatvärlden har visat sig vara större än vi kunde föreställa oss. Behov av mer organiserad utbildning inom området blev därigenom tydligt. Det är också anledningen till att vi arbetat fram VQ utbildning", säger Helena Hallgarn, strategisk rådgivare och grundade av VQ.

"I VQ utbildning har vi tagit fram ett paket med utbildning och workshopar inom KM, individuell coachning, inspirerande presentationer och framåtsyftande seminarier med utgångspunkt från vår gedigna erfarenhet av KM-arbete inom advokatbyråsektorn," säger Ann Björk.

Det kommer även att vara möjligt att anlita VQ för att hålla presentationer direkt för ledningen, för olika arbetsgrupper eller för hela advokatbyrån, t ex vid konferenser eller kick-offer. "Vi vill ge inspiration och väcka nya tankar", säger Helena Hallgarn. "Konferenser och kick-offer är perfekta tillfällen för detta."

Nyfiken på Knowledge Management?

InfoTorg har bjudit in Helena Hallgarn och Ann Björk till sin nya juridiska utbildningsserie den 22 september kl 17-19 i Stockholm.

Föredraget är kostnadsfritt och vänder sig till advokater, bolagsjurister och andra chefsjurister. För anmälan och mer information, se http://www.anp.se/content/41435A427240435A4071/41435B4B7041435E45764143.

Läs hela pressmeddelandet här.

 

All news