VQ och MAQS utvecklar egen AI-lösning - Advokaten nr 6, 2017

2017-09-06T00:00:00

MAQS Advokatbyrå och Virtual Intelligence VQ har inlett samarbete för att gemensamt utveckla en egen AI-lösning. Även en annan icke namngiven svensk advokatbyrå är involverad i projektet.

I senaste numret av tidskriften Advokaten rapporteras det om den egna AI-lösning som VQ har inlett samarbete med två svenska advokatbyråer för att utveckla:

MAQS Advokatbyrå och Virtual Intelligence VQ har inlett samarbete för att gemensamt utveckla en egen AI-lösning. Även en annan icke namngiven svensk advokatbyrå är involverad i projektet. VQ har nu ingått ett partneravtal med IBM för att som ett nästa steg testa att utveckla en tjänst baserad på IBM:s AI-motor Watson, som kan läsa över 800 miljoner sidor i sekunden och analysera enorma mängder data.

- Projektet innebär att vi får en djup förståelse för och kunskap kring hur digitala lösningar kan användas i vår moderna verksamhet, och förhoppningsvis kommer vi ha varit delaktiga i att skapa en plattform som kan kvalitetssäkra och effektivisera delar av vårt och andras arbete vä­sentligt, säger Hans Hedkvist, KM-chef på MAQS Advokatbyrå.

Läs hela artikeln här: Advokaten nr 6, 2017 (sida 50)

All news