VQ nyhetsbrev januari 2014

2014-01-13T00:00:00

Välkommen på frukostseminarium om IT-avtal den 28 januari, save the date till fem-årsjubilerande VQ Forum den 8 oktober och ta del av nyheter, förutsägelser för det kommande året m.m.

IT-avtals nyckelfrågor och fallgropar - frukostseminarium den 28 januari

Välkommen på ett kostnadsfritt frukostseminarium där Christina Wikström från Wikström & Partners berättar om särdragen i olika IT-tjänsteavtal.

Att förstå särdragen i olika slags IT-tjänster är inte alla gånger enkelt, men en förutsättning för att välja rätt typ av IT-avtal. På seminariet kommer Christina Wikström att belysa viktiga nyckelfrågor i de olika avtalstyperna och beröra aktuell avtalspraxis.

När: Tisdagen den 28 januari kl 8-9:30 (frukost serveras kl 8, seminariet börjar kl 8.30)
Var: TransLegal, Sveavägen 66
Anmälan: Anmäl dig via mail till info@vqlegal.se senast den 23 januari 2014

Christina Wikström är en av malltjänsten VQ Legals experter och står bakom allt material inom IT-rätten.

Save the Date: VQ Knowledge and Strategy Forum den 8 oktober

I år har vi 5 års-jubileum för VQ Knowledge and Strategy Forum. Läs rapporten från förra årets VQ Forum som anordnades gemensamt med Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut här: "The Future of Legal Service"

Mer information kommer framöver, men vi kan redan nu berätta att vi även i år kommer att vara på Grand Hotel samt att temat för årets konferens kommer att vara produktivitet. Hur kan advokatbyråer och bolagsjurister öka sin effektivitet och leverera mer med mindre resurser?

Boka redan nu in den 8 oktober för årets branschhändelse med inspirerande internationella och svenska talare, diskussioner kring möjligheter och utmaningar för juristbranschen framöver och mingel med kollegor!

Nyheter och förutsägelser för 2014

I början av ett nytt år är det alltid intressant att försöka förutspå vad som kan komma att hända under året. I vår senaste bloggpost "Predictions for 2014" har vi samlat en mängd experters förutsägelser för 2014.

Här nedan återges även några av dessa expertråd med tips på intressanta artiklar om det kommande året.

Fokus på affärsmodell och effektivtet
De flesta experter verkar eniga om att ekonomin kommer att vända uppåt under året, men att advokatbyråer ändå måste fortsätta att fokusera på att leverera mervärde till sina klienter och att se över affärsmodeller och ökad effektivitet. Strategikonsulten Jordan Furlong anser t.ex. att "2014 will be the year that law firms either get serious about making themselves into competitive businesses, or start planning for their elimination from the market. Most firms now recognize that the legal services environment has become dramatically more challenging: clients want lower fees at more predictable prices, and they're taking advantage of multiple sources of legal work other than their traditional outside counsel. So law firms must streamline their operations to become more productive, analyze and control their costs of doing business, heighten the predictability of their fees, create workflow plans that engage and reward the most appropriate personnel for each task."

Det räcker heller inte längre att bara se över prismodeller och ge rabatter. Norton Rose Fulbrights KS Manager Ryan McClead menar att det handlar om att förändra hela sättet att leverera juridiska tjänster: "Alternative Fee Arrangements will give way to Alternative Legal Services. Rather than infinitely rejiggering how they bill for services, firms will focus on completely rethinking the way their services are delivered."

Akin Gump Strauss Hauer & Felds marknadschef Aleisha Gravit poängterar vikten av fokus utifrån klientens verksamhet: "Firms will be required to really look inward at their own business models and make adjustments that allow the firm to be a business partner with their clients, including being able and willing to share the risk, if it means providing true value to the client and delivering on their expected outcome."

Läs fler experters förutsägelser här:

Nya yrkesroller
Det har talats om nya juristroller under flera år (t.ex. av Professor Richard Susskind), men nu förutspås även fler yrkeskategorier än jurister bli viktigare för advokatbyråer. Strategikonsulten John Grimley talar t.ex. om vikten av 'sales pipelins' som bl.a. Baker & McKenzie har implementerat och det specialistbehov detta medför: "This requires sophisticated business development professionals working alongside subject matter practitioners to win new business from new prospective clients and existing clients."

Strategekonsulten John Sterling påpekar att själva begreppet "icke-jurist" är ett väldigt märkligt sätt att differentiera olika yrkeskategorier och att advokatbyråer måste dra nytta av andra kategoriers yrkesskicklighet inom områden som teknik, projektledning, knowledge management m.m: "Where else (besides law firms) do highly educated professionals get placed on such limited career paths, essentially for lack of a JD? Furthermore, what is it about obtaining a JD that qualifies a person as an expert in information technology, project management, business development, process redesign, innovation, knowledge management or really anything besides the law and precedent? More sophisticated law firms will be (are being) forced by clients and competitors to embrace technology, knowledge management, project management, lean process, and other management tools more common outside the legal industry. Successfully adopting any of those management tools requires attracting great people - well-trained, highly capable, hard-working and client focused - whose professional training is grounded in engineering, information technology, organizational psychology, management, and other fields."

Läs mer här:

Teknik
IT-stöd och tekniska lösningar blir allt viktigare för juristmarknaden. De flesta experter verkar dock vara överens om att det inte kommer ske några revolutionerande tekniska händelser under året utan att många byråer fokuserar på använda och förbättra befintligt stöd. De trender som är tydligast är att användandet av molntjänster inte längre möts av samma skepsis som tidigare utan kommer att öka betydligt, att sociala medier har blivit en del av vardagen även för advokatbyråer och att stöd för mobila verktyg blir ännu viktigare.

Läs mer här:

Året som gått 2013

Förra året var VQ:s fjärde år. I den här sammanställningen kan du läsa mer om vår verksamhet under 2013 ta del av rapporter, publicerade artiklar och reportage från året som varit"VQ Year 2013 in Review".

Prenumerera på VQ nyheter

Vill du få vårt nyhetsbrev direkt på mail? Anmäl dig via formuläret längst ned på sidan. Här är länk till hela nyhetsbrevet.

All news