VQ nyhetsbrev april 2012

2012-04-18T00:00:00

För några veckor sedan firade vi två-årsjubileum av vår verksamhet i VQ. I det här nyhetsbrevet kan du läsa lite om det vi har gjort hittills och vad vi har på gång framöver, såsom t.ex. ett nytt VQ Knowledge and Strategy Forum till hösten, hur malltjänsten VQ Legal har slagit igenom på bred front, rapport från LawTech Futures och Legal IT Forum i London och en resumé över VQ:s första två år.

VQ Knowledge and Strategy Forum den 14 november

VQ Forum har nu blivit en årlig tradition som i år går av stapeln den 14 november. I år kommer vi dock att förnya oss genom att hålla till på Berns. Temat för VQ Forum är den förändrade advokatbranschen och behovet av innovation, bättre användande av teknik och utvecklande av nya juridiska tjänster för att möta marknadens krav på mer kostnadseffektiv juridisk rådgivning. I år har vi även ett särskilt fokus på hur bolagsjurister internationellt driver advokatbyråernas affärsutveckling genom sina krav och hur motsvarande trend nu även börjar komma till Sverige.

Årets huvudtalare är Susan Hackett, som varit ordförande för den amerikanska bolagsjuristföreningen i 22 år och som är mycket omtalad för de innovativa lösningar hon har tagit fram och för hur hon har fått de amerikanska bolagsjuristerna att samverka i sina krav på advokatbyråer och deras tjänster och på så sätt blivit de som drivit affärsutvecklingen på byråerna framåt. Övriga medverkande är bl.a. Carl Östring, bolagsjurist på Traction och tidigare MP på Magnusson Stockholm, Chris Bull, internationell advokatbyrårådgivare (på allmän begäran från förra året), Charles Christian, en av världens mest inflytelserika legal tech-kommentarorer som har bevakat utvecklingen av teknik och online-tjänster inom juristsektorn i över 30 år, samt Annette Magnusson, generalsekreterare för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, som moderator.

Mer information om VQ Forum hittar du på konferenssidan eller kontakta oss direkt via mail till info@vqab.se. Missa inte specialerbjudandet med 20 % rabatt för bokningar före den 15 juni!

VQ Legal går starkt framåt och har även blivit uppmärksammad internationellt

Vår juridiska malltjänst VQ Legal används nu av flertalet av de stora och mellanstora advokatbyråerna i Sverige och har även uppmärksammats internationellt. Den har bl.a. blivit omskriven i det internationella nyhetsbrevet Legal Technology Insider under rubriken "Knowledge engineering in Sweden" samt av det internationella analysföretaget Outsell Insights i en artikel om hur VQ Legal följer de internationella trenderna: "VQ Legal - Legal Knowledge Engineering Comes to Sweden". VQ:s Helena Hallgarn var även inbjuden talare på Englands största legal tech-event någonsin i mars för att berätta mer om VQ Legal. Se vår rapport från LawTech Futures nedan samt dessa artiklar: "IT även i juridiken" och "Advokatbyråer checkar in i London".

Det som är speciellt med VQ Legal är att tjänsten bygger på en intelligent dokumentlösning som utgår från det juridiska arbetssättet genom att skapa anpassade mallar för varje ärende. Genom att besvara ett antal frågor i ett interaktivt frågeformulär skapas samtliga dokument som behövs med angivna uppgifter ifyllda direkt i dokumenten. Dokumenten är även helt anpassade med rätt formuleringar och varianter utifrån ärendets förutsättningar.

Det går även att få dokumenten anpassade så att de utseendemässigt ser ut som företagets egna dokument eller att skapa egna mallar med hjälp av VQ Legals tekniska lösning.

VQ Legal är framtagen i samarbete med juridiska experter från Bolagsrätt Sundsvall, Elmzell Advokatbyrå och TransLegal, som säkerställer att allt innehåll är kvalitetssäkrat och ständigt uppdaterat. Tjänsten innehåller just nu mallar inom bolagsrätt och arbetsrätt, men fler rättsområden kommer framöver.

Rapport från LawTech Futures i London m.m.

Under vintern och våren har VQ deltagit på ett flertal intressanta konferenser och forum, såsom LawTech Futures och Legal IT Forum i London samt Bolagsjuristkonferensen i Stockholm.

LawTech Futures i mars var det största legal tech-eventet någonsin i England med över 500 deltagare och 45 föreläsare, däribland futuristerna Patrick Dixon och Gerd Leonhard, legal tech-kommentatorn Charles Christian samt VQ:s Helena Hallgarn. Temat för eventet var "the brave new world of legal technology" och hur klienternas krav leder mot en utveckling av juriststjänster på ett helt nytt sätt. Den största utmaningen som advokatbyråer nu står inför är därför hur man ska gå från att erbjuda juridisk rådgivning till att bli juridiska tjänsteleverantörer med väldefinierade, prisvärda och snabbtillgängliga juridiska produkter. För att klara av utvecklingen var rådet till byråerna att börja tänka mer affärsmässigt med fokus på produktutveckling och användande av teknik för klientstödjande online-tjänster istället för att se teknik enbart som stöd för intern administration. Futuristerna talade om hur hela samhället håller på att förändras avseende hur vi lever, arbetar och kommunicerar, med ett nätverksbaserat förhållningssätt och med passionen som största drivkraft, där fokus skiftar från return of investment till return of involvement och där betalningsmodeller fungerar på ett helt annat sätt utifrån en "freemium"-baserad ekonomi. Det talades också om att vi nu är på väg in i en "era of meritocracy", där formell status inte är avgörande utan verklig kompetens och förmåga att bygga relationer är det viktiga. Därför måste advokatbyråer hitta nya sätt att ge klienterna ett mervärde och bygga relationer på ett annat sätt än idag. Läs hela rapporten från LawTech Futures med mer analyser och referat från Helena Hallgarns föredrag m.m.

Legal IT Forum är ett årligt nätverksforum för särskilt utvalda IT-chefer och andra legal tech-innovatörer som VQ var inbjudna till tidigare i vinter. Temat för årets forum var "den perfekta advokatbyrån" där frågan som analyserades var hur en advokatbyrå av idag skulle organiseras om man fick möjlighet att börja helt på nytt. Läs mer i vår rapport från forumet.

Den svenska Bolagsjuristkonferensen i februari hade fokus på förändringarna på juristmarknaden och hur dessa påverkar bolagsjuristens roll. Konferensen både inleddes och avslutades med blickar i kristallkulan, genom föredrag om framtidens förändrade juristroller och genom VQ som avslutade hela konferensen med att tala om internationella trender och förändrade krav på leverans av juristtjänster. Däremellan behandlades ämnen såsom rollen som bolagsjurist och förhållandet mellan bolagsjuristen, företagsledning, styrelse och ägarna, med tillhörande frågeställningar rörande integritet och ansvar, riskhantering, compliance, legala frågor kring sociala medier, styrelsearbete och kvinnligt delägarskap och mycket mer. Läs rapporten från Bolagsjuristen 2012.

Resumé över VQ:s två första år

Den 18 mars 2010 startade vi verksamheten i Virtual Intelligence VQ. Efter 10 respektive 16 år på byråer som Vinge, Mannheimer Swartling och Gernandt & Danielsson var det både med viss bävan och stor entusiasm som vi valde att starta egen konsultverksamhet inom en helt ny nisch, där vi bistår advokatbyråer, bolagsjuristavdelningar och andra kunskapsföretag att bli mer effektiva och lönsamma genom att bättre utnyttja sin interna kunskap med hjälp av IT-stöd. En start som uppmärksammades med artiklar i såväl flertalet juridiska nyhetstjänster som i Affärsvärlden och Advokaten m.fl. (läs artiklar här) samt lite senare även i Dagens Industri i en artikel med den positiva rubriken "Deras råd guld värda för advokatbyråer".

Utöver konsultverksamheten började vi även utveckla malltjänsten VQ Legal samt anordna konferensen VQ Forum, för knowledge management-frågor ur ett mer strategiskt och affärsutvecklande perspektiv. VQ Forum gick av stapeln första gången i november 2010, för att därefter bli en årlig återkommande konferens. Förra årets konferens blev väldigt uppmärksammad då huvudtalare var den internationelle visionären, professor Richard Susskind, som med sina omvälvande förutsägelser orsakade en hetsig paneldebatt. Läs vår rapport från konferensen.

Den här första tiden med VQ har varit väldigt positiv och spännande, med många givande och trevliga kontakter. Något av det som varit mest inspirerande och utvecklande är de olika samarbeten vi har inom ramen för VQ Legals malltjänst med Bolagsrätt Sundsvall, Elmzell Advokatbyrå, TransLegal m.fl. och med kunder som vi gör olika projekt för med hjälp av VQ Legals tekniska lösning.

Utöver dessa samarbeten och andra roliga och utvecklande konsultuppdrag har vi även varit med om mycket annat inspirerande som LegalTech New York, LawTech Futures London, medverkan på International In-house Counsel Journals editorial board samt själva fått förmånen att föreläsa på en mängd seminarier och konferenser, såsom Stiftelsen för rättsinformations konferenser, InfoTorgs utbildningsserie om KM, Bolagsjuristskonferensen, LawTech Futures och Stockholms universitets masterprogram Law and Information Technology. Till hösten kommer vi även att föreläsa på Fakultetskursers kurs om juridiska frågeställningar vid digital affärsverksamhet och e-handel samt på den nationella juridiska doktorandkonferensen. Vi har även blivit ombedda att skriva artiklar i internationella tidskrifter såsom Managing Partner Magazine, KIM Legal och Internationa In-house Counsel Journal. Alla våra publicerade artiklar finns samlade här. Inom kort publiceras även en internationell KM-antologi "Practical Strategies for Effective Law Firm Knowledge Management " där VQ har medverkat som författare.

Framöver kommer vi att satsa ännu mer på vår malltjänst VQ Legal och vidareutvecklingen av denna med fler rättsområden och fler speciallösningar för kunder byggda på vår plattform. Inspirationen till tjänsten kom ursprungligen från professor Richard Susskind och hans förutsägelser kring nya tjänster och de ökade kraven på effektiv och innovativ rådgivning. En trend som bara har ökat internationellt och som nu även börjat komma till Sverige, bl.a. genom de krav från bolagsjurister som kommer diskuteras på vårt kommande VQ Forum. Att våra tankar kring VQ Legal ligger rätt i tiden bekräftas även av Outsell Insights Director & Lead Analyst David Curle:

"The pressures on the traditional law firm model that will remake the legal services industry in coming years are not unique to the US and UK markets. A Swedish startup is following in the footsteps of Practical Law Company and others as it automates and streamlines key processes in the practice of law. The founders of VQ have very consciously followed KM developments in the US and UK legal services industry, and found in Sweden many of the same structural and management problems that face the legal services industry around the world. Like others looking to remake the practice of law, they see an industry full of opportunities to replace repetitive and redundant human processes with new technology, processes, and workflow-embedded content. While not as robust an offering as those from Practical Law Company, that approach is clearly a role model here."

Vill du få vårt nyhetsbrev direkt på mail? Anmäl dig via formuläret längst ned på sidan. Här är länk till hela nyhetsbrevet.

All news