VQ Forum på Grand Hotel - Finansbransch, 14 november 2013

2013-11-14T00:00:00

På VQ Forum kom cirka 200 personer till Grand Hôtel. Entreprenörerna Helena Hallgarn och Ann Björk ligger bakom konferensen. Finansbransch.se ställde ett par snabba frågor till arrangörerna.

Se bildspel från konferensen »

Detta är er fjärde konferens, vad har ni förändrat sedan den första?

- Vi har försökt vidga dagen så det inte känns som en KM-dag utan mer av en dag för strategiska frågor inom juristsektorn. Vi har också utvidgat målgruppen till att inkludera bolagsjurister. Vi har dock behållit fokuset att plocka upp internationella topptalare och då gärna sådana som inte brukar tala här i Sverige eller Skandinavien.

Vad hoppas ni att deltagarna ska ta med sig härifrån?

- Vi vill att deltagarna dels ska känna att det sker förändringar på marknaden, dels få inspiration till att det är praktiskt möjligt att förändra verksamheten och tänka nytt och samtidigt se affärsmöjligheterna i detta.

Vad gäller it-utveckling/effektivisering,hur tror ni att branschen ser ut om fem år, vad tror ni har hänt då?

- Om fem år kommer byråerna/juristavdelningarna att ha ett mer processorienterat tänk kring det juridiska arbetet där man delar upp ett ärende i ett antal definierade beståndsdelar som kan hanteras på lite olika sätt. Vissa delar kan outsourcas, vissa delar kan effektiviseras med hjälp av IT, vissa delar hanteras av paralegals eller motsvarande och endast mer kvalificerad juridik hanteras av juristerna.

Läs hela artikeln här: VQ Forum på Grand Hotel

All news