Välkommen till årets stora juristevent på Berns den 14 november 2012

2012-08-22T00:00:00

Vad tycker egentligen klienterna om sina advokatbyråer? Vilken byrå har varit mest framgångsrik under året? Hur driver bolagsjuristernas ökade krav affärsutvecklingen på advokatbyråerna framåt? Vad händer på juristmarknaden internationellt? Få svar på allt detta den 14 november när Regi/Årets Advokatbyrå och VQ Forum tillsammans med InfoTorg gemensamt anordnar en heldag med fokus på strategiska frågor och trender på juristmarknaden.

Event header VQ Forum, Regi, Årets Advokatbyrå, InfoTorg

Få inspiration och nya insikter från internationella talare av absolut högsta klass, ta del av Sveriges största klient- och branschstudie och utse Årets Advokatbyrå på den flärdfulla avslutningen på kvällen med prisutdelning, mat och dryck, underhållning och mingel.

Missa inte denna heldag med aktuella, tankeväckande och inspirerande frågor på dagen och en flärdfull branschtillställning på kvällen!

VQ Knowledge and Strategy Forum är en internationell konferens med fokus på strategiska frågor och trender på juristmarknaden. I år har konferensen ett särskilt fokus på hur bolagsjurister internationellt driver advokatbyråernas affärsutveckling genom sina krav och hur motsvarande trend nu även börjar komma till Sverige.

Årets huvudtalare är Susan Hackett, som varit senior vice president för den amerikanska bolagsjuristföreningen i 22 år och som är mycket omtalad för sina innovativa lösningar för att stödja bolagsjuristerna i deras arbete. Susan har bl.a. fått de amerikanska bolagsjuristerna att samverka med gemensamma krav på alternativa prismodeller och fokus på effektivitet och mervärde och har därigenom påverkat byråernas utveckling av nya arbetsmetoder och mer produktifierade tjänster.

Bland talarna finns även den amerikanska byrån Bradford & Barthels KM- och innovationschef Eric Hunter, som har skapat en mycket omtalad Google-baserad kunskapsplattform och nya interaktiva lösningar för klienter, David Fitch, KM-chef på Simmons & Simmons, som ansvarat för byråns lyckade förändringsinitiativ med fokus på att kunna erbjuda klienter alternativa prismodeller, online-tjänster och effektivare rådgivning via outsourcing, samt Carl Östring, bolagsjurist på Traction och tidigare MP på Magnusson Stockholm, som kommer dela med sig av sina erfarenheter från både advokatbyrå- och bolagsjurisperspektiv på behovet av förändrade roller och nya tjänster på juristmarknaden.

Övriga medverkande är bl.a. Chris Bull, internationell advokatbyrårådgivare, som kommer dela med sig av sin analys av de regulatoriska förändringarna i England och hur dessa påverkar juristmarknaden både i England och övriga Europa, Charles Christian, en av världens mest inflytelserika legal tech-kommentarorer som har bevakat utvecklingen av teknik och online-tjänster inom juristsektorn i över 30 år, samt Annette Magnusson, generalsekreterare för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, som moderator.

Se det detaljerade programmet för VQ Forum här.

Under konferensen kommer även resultatet från Sveriges största klient- och branschstudie, Regis Årets Advokatbyrå att presenteras och analyseras utifrån både ett svenskt och internationellt perspektiv, inte minst i ljuset av Susan Hacketts och övriga talares tankar kring den förändrade juristmarknaden.

Studien är den största i sitt slag och omfattar över 1.400 bedömningar från klienter. Bolagsjuristernas förening är samarbetspartner och över hälften av svaren i studien kommer från bolagsjurister.

Årets studie fokuserar bl.a. på hur affärsutveckling ofta går hand i hand med av klienterna efterfrågade aktiviteter för ett fördjupat och mervärdeskapande samarbete samt på "boutique-fenomenet". Finns det ett ökat intresse bland klienter att anlita mer nischade byråer och vilka skillnader finns i hur klienter upplever samarbetet med en fullservicebyrå jämfört med en mindre boutique-byrå?

På konferensen får du möjlighet att ta del av kartläggningen av hur nöjda Sveriges största köpare av affärsjuridiska tjänster är med sina byråer, vad som är avgörande för inköp av juridiska tjänster och förväntningar på byråernas utveckling av nya tjänster, samt få kompletterande analyser och intressanta diskussioner kring resultatet.

Konferensdagen avslutas med en flärdfull branschtillställning med korande av Årets Advokatbyrå och prisutdelning, mat och dryck, underhållning och mingel.

Mer information och anmälan till VQ Forum.

All news