Utmanande framtid för advokatbyråer - InfoTorg Juridik, 12 september 2011

2011-12-09T00:00:00

Don't sit back. Uppmaningen till advokatbyråerna kommer från Chris Bull, partner hos Edge International och en av talarna vid VQ:s konferens om framtidens jurist. Vid konferensen som anordnas den 4 oktober i Stockholm kommer Chris Bull att tala om de snabba förändringar som sker i juridikvärlden och hur KM är av strategisk betydelse för detta.

"Marknaden kommer förmodligen inte tolerera dyra advokater för att utföra uppgifter som hanteras bättre av moderna system och teknik". Det hävdar Richard Susskind, som är huvudtalare vid konferensen.

Chris Bull är inne på samma spår. Han säger att det naturligtvis är omöjligt att veta hur framtiden ser ut för advokatbyråer. Däremot kan man se vissa trender och tendenser, framförallt i USA och Storbritannien där nya affärsmodeller växer fram i spåren av den traditionella advokatbyrån.

- Juridisk knowledge management är kärnan i de förändringar som sker på marknaden, säger Chris Bull. Han är övertygad om att fokus på KM-arbete kommer att bli allt viktigare i takt med att nya affärsmodeller - som är beroende av att juridisk kunskap dokumenteras och standardiseras - bildas.

Läs hela artikeln här.

För mer information om konferensen där Chris Bull ska tala, se VQ Knowledge and Strategy Forum 2011.

All news