Strategi, trender och bästa byrån - InfoTorg Juridik, 22 augusti 2012

2012-08-23T00:00:00

VQ Forum och Regi står bakom konferensen om trender på juristmarknaden, i år med fokus på strategiska frågor för advokatbyråer och de krav som bolagsjuristerna ställer på dem. Dessutom koras årets mest framgångsrika byråer i klientstudien Årets Advokatbyrå.

VQ Forum är en konferens om strategiska frågor och trender på juristmarknaden. I år ligger fokus på hur bolagsjurister internationellt påverkar advokatbyråernas affärsutveckling och hur denna trend börjat uppstå även i Sverige.

Huvudtalare är Susan Hackett, senior vice president för amerikanska bolagsjuristföreningen. Hon har fått juristerna att samverka med krav på alternativa prismodeller och mervärde, vilket har påverkat advokatbyråernas utveckling av nya arbetsmetoder och produktifierade tjänster.

Bland övriga talare finns flera internationella och svenska jurister och advokater. Moderator är Annette Magnusson, generalsekreterare för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Konferensen avslutas med korande av årets mest framgångsrika advokatbyråer med prisutdelning, underhållning och mingel. Då presenteras resultatet från Sveriges största klient- och branschstudie Årets Advokatbyrå som genomförs av företaget Regi.

Över hälften av de 1.400 svaren i studien kommer från bolagsjurister. Fokus i år ligger på bland annat affärsutveckling och mervärdeskapande samarbete samt fenomenet boutique-byråer.

Studien kartlägger hur nöjda Sveriges största köpare av affärsjuridiska tjänster är med sina byråer, vad som är avgörande för inköp av juridiska tjänster och förväntningar på byråernas utveckling av nya tjänster.

Infotorg är samarbetspartner till VQ Forum och Regi.

Mer information om konferensen.

Läs hela artikeln i InfoTorg Juridik här.

All news