Pressmeddelande 22 augusti 2012 - VQ Forum och Regi/Årets Advokatbyrå skapar årets stora juristevent

2012-08-21T00:00:00

Vilka byråer har varit mest framgångsrika under det senaste året? Vad händer internationellt på juristmarknaden? Hur driver bolagsjuristernas ökade krav affärsutvecklingen på advokatbyråerna framåt? Få svar på allt detta den 14 november när en heldag med fokus på strategiska frågor och trender på den affärsjuridiska marknaden anordnas gemensamt av VQ Knowledge and Strategy Forum och Regi/Årets Advokatbyrå i samarbete med InfoTorg.

VQ Knowledge and Strategy Forum är en internationell konferens som anordnas för tredje året i rad, med internationella talare av högsta klass. Temat för konferensen är den förändrade juridiska marknaden med nya aktörer och prispress, alternativa prismodeller och behovet av innovation, bättre användande av teknik och utvecklande av nya juridiska tjänster för att möta marknadens krav på mer kostnadseffektiv juridisk rådgivning.

Årets huvudtalare är Susan Hackett, som under 22 år varit senior vice president för den amerikanska bolagsjuristföreningen och som är känd som "the voice of the in-house bar" och för hur hon har fått bolagsjuristerna att samverka i sina krav på advokatbyråerna.

"Det sätt som Susan Hackett har drivit utvecklingen på den amerikanska marknaden framåt på är otroligt inspirerande", säger Helena Hallgarn, en av grundarna av VQ. "Genom att stödja bolagsjuristerna och få dem att samverka till en gemensam röst har de blivit en stor maktfaktor som kunnat påverka byråernas affärsutveckling. Nu ser vi att motsvarande trend börjar komma till Sverige."

På VQ Forum deltar även flera andra mycket välkända amerikanska och engelska talare, som Chris Bull, tidigare vd för Osborne Clarke och operativ chef för outsourcing-företaget Integreon, Eric Hunter, prisbelönt och omtalad KM- och innovationschef på Bradford & Barthel, David Fitch, KM-chef på Simmons & Simmons, och Charles Christian, en av världens mest inflytelserika legal tech-kommentarorer som har bevakat utvecklingen av teknik och online-tjänster inom juristsektorn i över 30 år.

"Det ska bli väldigt spännande att få höra dessa omtalade internationella talare berätta om sina erfarenheter och tankar kring trender och utvecklingsstrategier för juristmarknaden", säger Ann Björk, den andra av VQ:s grundare. "Jag själv är mycket nyfiken på att få höra Eric Hunter berätta om den Google-baserade kunskapsplattform och nya interaktiva lösningar för klienter som han har skapat för sin byrå och om det förändringsprojekt som David Fitch har genomfört på Simmons & Simmons med alternativa prismodeller, outsourcing och online-tjänster direkt till klienterna."

Sveriges största klient- och branschstudie Årets Advokatbyrå har genomförts sedan 2008 och resultat från studien kommer under dagen att presenteras och analyseras, inte minst i ljuset av Susan Hacketts och övriga talares tankar kring den förändrade juristmarknaden.

"2012 års studie kommer bland annat att fokusera på hur affärsutveckling ofta går hand i hand med av klienterna efterfrågade aktiviteter för ett fördjupat och mervärdeskapande samarbete, vilket inte sällan kommer som en överraskning för många advokater", berättar Martin Salomon, konsult på Regi. "Eller för att citera en delägare på en större svensk byrå - är alltså cross-selling client care?"

Mot bakgrund av det värde klienter sätter på spetskompetens hos sina rådgivare tittar studien i år även närmare på vad som kan kallas för "boutique-fenomenet" i Sverige. Finns det ett ökat intresse bland klienter att anlita mer nischade byråer? Vilka skillnader finns i hur klienter upplever samarbetet med en stor fullservicebyrå jämfört med en mindre boutiquebyrå?

"Studien är den största i sitt slag och omfattar idag över 1400 bedömningar från klienter. Bolagsjuristernas förening är samarbetspartner och hälften av alla svar i studien kommer från bolagsjurister," berättar Robert Skölfman, vd på Regi. "Vi är mycket glada över samarbetet med VQ Forum, då resultatet från undersökningen kan användas och kompletteras med intressanta analyser från de internationella talarna."

Konferensdagen avslutas med prisutdelning där framgångsrika byråer i Årets Advokatbyrå uppmärksammas och en efterföljande galakväll med underhållning, mat och dryck och mingel.

"Vi ser fram emot att tillsammans med Regi skapa årets stora juristhändelse med både tankeväckande och inspirerande innehåll på dagen och med en flärdfull mingeltillställning på kvällen," säger Ann Björk.

För mer information, se konferenssidan för VQ Knowledge and Strategy Forum 2012 och det detaljerade konferensprogrammet.

Läs hela pressmeddelandet här.

All news