Nytt KM-företag ska hjälpa advokatbyråer - Advokaten nr 3 2010

2010-04-19T00:00:00

De två juristerna Helena Hallgarn och Ann Björk lämnar Advokatfirman Vinge för att starta ett företag med ny nisch inom advokatvärlden. Deras företag, Virtual Intelligence VQ AB, har som verksamhetsidé att bistå byråerna med deras kunskapsarbete,

så att de blir bättre på att dra fördel av den interna kunskapen och kan arbeta på ett effektivare och modernare sätt. Tanken är att byråerna ska kunna öka sin lönsamhet genom att bättre ta tillvara och utnyttja all samlad kunskap med hjälp av IT-lösningar.

Det handlar också om effektivisering genom att ge juristerna enklare och snabbare tillgång till standardiserade dokument.

Läs hela artikeln i Advokaten.

All news