Ny studie om juristrollen i bolag - Dagens Juridik, 25 augusti 2014

2014-08-25T00:00:00

En studie av svenska chefsjurister och företagsledare genomförs just nu av Poolia Juridik. Resultatet av undersökningen kommer att presenteras den 8 oktober på VQ Forum och följas av en paneldebatt kring hur man optimerar sin legala rådgivning och funktion.

Syftet med studien är att belysa chefsjuristens roll och var funktionen befinner sig i ett bolags "näringskedja". Studien undersöker också synen på hur värde bäst skapas av juristfunktionen.

Anna Lensmar-Friedman, VD för Poolia Juridik, menar att chefsjurister och företagsledare ofta har olika syn på juristens roll inom bolaget:

- Som rekryteringskonsulter pratar vi ofta med chefsjuristerna om deras roll i bolaget, hur juristfunktionen kan vara kommersiellt värdeskapande och om hur det värdet kan mätas. När vi sedan träffar VD är det inte sällan en annan bild som tonar fram.

- Det är därför intressant att i en strukturerad undersökning ta reda på hur man ser på juristfunktionen på bolagen och vilka utmaningar man står inför. Resultatet jämförs också med internationella studier på ämnet och det är spännande att se om man i Sverige har en annan syn på juristfunktionen.

Resultatet av undersökningen kommer att presenteras den 8 oktober på VQ Knowledge and Strategy Forum i Stockholm och följas av en paneldebatt kring hur man optimerar sin legala rådgivning och funktion.

I panelen ingår bland andra Jonas Bengtsson, General Counsel för Telia Sonera, Biörn Riese, partner och styrelseordförande på Mannheimer Swartling och Maria-Pia Hope, Managing partner och VD för Vinge.

Läs artikeln i Dagens Juridik här: "Ny studie om juristrollen i bolag - chefsjuristen och VD:n har ofta olika syn på den saken"

All news