Ledarskap och kunskapsdelning för ökad lönsamhet - JG Communication, 10 mars 2011

2011-11-03T00:00:00

Effektivt ledarskap, stöd vid förändringsprocesser och kunskapsdelning är viktiga ingredienser när företagen jagar konkurrensfördelar och lönsamhet. Kommunikationskonsulten Jenny Axäll delar med sig av sitt perspektiv på VQ Knowledge and Strategy Forum.

I november 2010 föreläste Jenny Axäll, kommunikationskonsult på JG Communication, på VQ Knowledge and Strategy Forum på Grand Hôtel. Nu delar hon med sig av innehållet i sin föreläsning på Byrån, JG Communication, i artikeln "Ledarskap och kunskapsdelning för ökad lönsamhet".

I artikeln redogör Jenny Axäll bla för dessa nio fördelar med kunskapsdelning:

  • Bygger vidare på kunskap och skapa ny kunskap tillsammans
  • Insikt i medarbetares kunskaper, gör teambesättning och beläggning underlättas
  • Underlag för bättre beslut
  • Underlag för bättre lösningar
  • Få juniorer till högre standard fortare
  • Återanvändning av god kunskap
  • Insikt i "best practice" leder till enhetligt och effektivt arbetssätt
  • Etablerat arbetssätt gör att man kan vidareutveckla och förändra det
  • Möjligheter till målsättning på grupp och individnivå


Läs mer om VQ Knowledge and Strategy Forum och övriga talare här:

All news