Knowledge management, en affärskritisk lönsamhetsfaktor – Inbjudan till InfoTorgs juridiska utbildningsserie

2010-08-30T00:00:00

InfoTorg bjuder in till kurs i knowledge management (KM) i samarbete med Virtual Intelligence VQ. Kursen äger rum den 22 september 2010 kl 17-19, på Stockholms Handelskammare, Västra Trädgårdsgatan 9, Stockholm.

Under två timmar kommer vi att visa dig och gemensamt diskutera kring hur KM-arbetet konkret kan bidra till ökad lönsamhet och affärsnytta i verksamheten.

Det kommer att handla om
- Vad som innefattas i KM-arbetet
- Hur KM-arbetet kan organiseras
- Hur bättre kunskapsdelning lägger grunden för nytänkande
- Nyttjande av extern information och externa tjänster
- Internationella och nationella trender inom området

Mer information och anmälan

All news