KM på advokatbyråer - Advokaten nr 7, 2012

2012-10-14T00:00:00

I det senaste numret av Advokaten tipsas om den internationella antologin Practical strategies for effective law firm knowledge management, som ger en inblick i det aktuella läget vad gäller forskning och praktik i Nederländerna, Sverige, Spanien, Storbritannien och USA. Ett av bidragen är skrivet av Ann Björk och Helena Hallgarn som 2010 startade det juridiska konsultföretaget Virtual Intelligence VQ.

Hur Knowledge management och IT används på advokatbyråer i och utanför Europa är ämnet för antologin Practical strategies for effective law firm knowledge management (Universal-Publi­shers). Syftet med boken är att ge inspiration och öppna upp en diskussion kring hur byråerna på bästa sätt kan hantera och organisera sin kunskap.

Editor är den holländske forskaren Martin Apistola. KM-företaget Virtual Intelligence står bakom det svenska bidraget.

Law Firm KM book

Övriga medverkande i boken är bl.a. Oz Benamram, global KM-chef på White & Case och Jon Beaumont, KM-chef på Harvey Ingram.

Läs mer om boken här.

Läs mer om lästipset i Advokaten nr 7 2012 här.

All news