Juristbranschen i förändring - mingel och seminarium 14 mars 2013

2013-02-14T00:00:00

Intresset för de frågor som diskuterades vid höstens VQ Forum har varit så stort att ett uppföljningsseminarium anordnas den 14 mars, med mingel och en paneldiskussion med framträdande jurister. På seminariet berättar Helena Hallgarn och Ann Björk från VQ om utvecklingen på juristmarknaden med möjligheter och utmaningar framöver samt leder paneldiskussionen kring förändringarna i Sverige.

Seminariet anordnas av InfoTorg Juridik som en del av InfoTorgs juridiska utbildningsserie och går av stapeln den 14 mars kl 17 i Stockholm. Se inbjudan för mer information.

På seminariet berättar Helena Hallgarn och Ann Björk från Virtual Intelligence VQ om trender och utvecklingen på juristmarknaden med möjligheter och utmaningar framöver. En panel bestående av framstående jurister delar med sig av sina erfarenheter och kommenterar hur de ser på förändringarna i Sverige och hur dessa påverkar advokatbyråernas verksamhet.

Panelen består av

Maria-Pia Hope, advokat och delägare vid Advokatfirman Vinge och en av de första kvinnliga VD:arna för en stor svensk advokatbyrå;

Peter Sjögren, advokat som huvudsakligen arbetar med affärsutveckling, bl.a. som styrelseordförande och ledamot i flertalet bolag i, med lång erfarenhet som delägare på Delphi, Magnusson Wahlin och Ernst & Young;

Christina Blomkvist, koncernjurist på Folksam, som nyligen har tagit initiativ för upphandling av juridiska tjänster med ett tydligt krav på effektivitet och professionalitet samt mer resultatstyrt jämställdhetsarbete;

Sara (Axelsson) Göthlin, advokat och delägare vid den transaktionsjuridiska advokatbyrån Törngren Magnell, med tidigare erfarenhet från Vinge och Nixon Peabody i New York;

Kristoffer Persson, Managing Partner vid Frank Advokatbyrå, som två år i rad har utsetts till den mest proaktiva advokatbyrån i kategorin medelstora advokatbyråer i branschstudien Årets Advokatbyrå;

Carl-Adam Drakenberg, advokat och delägare vid Advokatfirman Westermark Anjou med tidigare erfarenhet från AIG Mergers & Aquisitions Insurance Group och Mannheimer Swartling, och med ett stort intressere för affärsutvecklingsfrågor.

Några av frågeställningarna som kommer att diskuteras på seminariet är dessa:

  • Vilka är de tydligaste förändringarna på den svenska marknaden?
  • Hur förändras förutsättningarna på juristmarknaden med konkurrens från nya aktörer och ny teknik?
  • Hur ska klienternas ökade krav på effektivisering, förutsebarhet och fasta priser bemötas?
  • Hur arbetar advokatbyråer strategiskt för att möta de nya förutsättningarna och ligga i framkant?
  • Finns det ett tydligt affärsfokus med strategier kring renodling av kärnverksamheten och framtagande av nya tjänster?
  • Hur påverkas juristrollen av en ökad produktifiering och fokus på effektivare processer?

>>Läs mer om seminariet och anmäl dig här>>

All news