Innovation och affärsutveckling för jurister - SCC News, 23 juni 2015

2015-06-23T00:00:00

Den 21 oktober anordnas för sjätte året i rad en branschdag med fokus på strategiska frågor och utmaningar för jurister – VQ Knowledge and Strategy Forum – på Grand Hotel i Stockholm. Temat för årets konferens är affärsutveckling och innovation för jurister.

Konferensen är ett samarrangemang mellan VQ och SCC.

"SCC ska kunna erbjuda modern och effektiv tvistlösning för såväl svenskt som internationellt näringsliv. Därför är det också viktigt för oss att delta i diskussioner som rör innovativa affärsstrategier och utveckling inom juristmarknaden", säger SCC:s generalsekreterare Annette Magnusson i en kommentar.

En mängd intressanta talare kommer att presentera spännande ämnen utifrån såväl ett bolagsjurist- som advokatbyråperspektiv. Bland annat kommer Chief Counsel Archana Makol från British Telecom att berätta om hur BT:s juristavdelning på ett innovativt sätt utvecklat avdelningen till att bli en självständig enhet som även kan erbjuda tjänster till externa uppdragsgivare. En annan talare är Miral Hamani-Samaan, EMEA M&A Managing Counsel på Hewlett-Packard, som kommer förklara hur HP:s juristavdelning utvecklat ett eget avancerat M&A-verktyg som genom att analysera erfarenheter från internationella transaktioner kan systematisera processer och fungera som beslutsstöd vid förvärv.

Bland övriga deltagare kan nämnas den internationellt välrenommerade analytikern och futuristen Jordan Furlong (även eventets huvudtalare), samt Sally Gonzalez, legal tech-guru och KM-chef för Norton Rose Fulbright, som i case studies kommer att visa på betydelsen av kunskapshantering för affärsutveckling och juridisk processförbättring från både ett byrå- och bolagsjuristperspektiv.

Läs hela nyheten här »

Mer information om VQ Forum »

 

 

All news