Innovation och affärsstrategi för jurister - SCC News, 27 augusti 2014

2014-08-27T00:00:00

Nu publiceras det färdiga programmet för femårsjubilerande VQ Knowledge and Strategy Forum. SCC:s generalsekreterare Annette Magnusson kommer även i år att delta som moderator på VQ Forum.

Under årets konferens, som äger rum 8 oktober i Stockholm, kommer deltagarna bland annat få ta del av resultatet från Poolia Juridiks studie av svenska chefsjuristers och Vd:ars roll. Resultaten av studien kommer att redovisas exklusivt under konferensen och följs sedan av en paneldiskussion kring hur juridisk rådgivning bäst kan optimeras.

Fler frågor som kommer diskuteras under VQ Forum är bland annat:

  • Hur ska advokatbyråer möta klienternas prispress, men ändå få tillräckligt betalt för sitt arbete?
  • Hur värderar företagsledningen den interna juristavdelningen jämfört med att anlita externa rådgivare?
  • Vad händer på juristmarknaden internationellt, med nya juridiska tjänster och nya affärsmodeller?

Årets huvudtalare är Richard Burcher som bl.a. kommer att dela med sig av sina erfarenheter kring hur rätt prissättning kan öka byråns vinst samtidigt som klienterna blir nöjdare.

Under konferensen kommer även Alex Hamilton tala om hur han medverkat till att bygga en byrå som fokuserar på modern teknik, erbjuder endast fasta priser, inte använder inte timarvoden. Byrån har vunnit flera stora utmärkelser, såsom t.ex. Financial Times Innovation Awards.

SCC:s generalsekreterare Annette Magnusson kommer även i år att delta som moderator på VQ Forum.

"SCC skall kunna erbjuda modern och effektiv tvistlösning både för svenskt som internationellt näringsliv. Därför är det viktigt att vi deltar i diskussioner kring affärsmässiga strategier och trender på juristmarknaden", säger Annette Magnusson i en kommentar.

Läs hela nyheten här »

Mer information om VQ Forum »

All news