Hur man möter klienternas krav i ett nytt juridiskt landskap - SCC News, 16 maj 2012

2012-05-16T00:00:00

Bolagsjurister kräver mer nytänkande och effektivare advokatbyråer. Annette Magnusson, generalsekreterare för SCC, ska leda det tredje årliga VQ Knowledge and Strategy Forum som adresserar de utmaningar som byråerna står inför.

VQ Knowledge and Strategy Forum hålls i Stockholm den 14 november 2012. På forumet behandlas de förändringar som advokatbranschen står inför och bolagsjuristernas förväntningar på att advokatbyråerna levererar nya och mer effektiva tjänster. Talarna kommer att diskutera affärsstrategier och hur byråerna kan använda ny teknik för att kunna erbjuda de mer kostnadseffektiva tjänsterna som klienterna vill ha.

Talarna är internationellt erkända experter med fokus på juridisk innovation och ny teknik. På plats finns också utställare från företag som hjälper byråerna att utnyttja intern kunskap för att förbättra den service de ger kunderna.

SCC är en återkommande mediapartner till VQ Knowledge and Strategy Forum.

Den som anmäler sig före den 15 juni 2012 får 20 procents rabatt på anmälningsavgiften.

Mer information om VQ Forum.

Läs hela artikeln här.

All news