Bolagsjuristundersökning presenteras exklusivt på VQ Forum

2014-08-22T00:00:00

Poolia Juridik genomför just nu en intressant studie av svenska chefsjurister och VD:ar om chefsjuristens roll och hur juristfunktionen bäst kan skapa företagsmässiga värden. Ta del av det spännande resultatet och den efterföljande diskussionen mellan chefsjurister, VD:ar och advokatbyrå-MP:ar på VQ Forum den 8 oktober.

Poolia Juridik genomför nu en studie av svenska chefsjurister och VD:ar. Syftet är att belysa hur chefsjuristens roll har utvecklats, var den befinner sig i bolagets näringskedja och om det finns en samsyn mellan chefsjurist och VD kring hur värde bäst skapas av juristfunktionen.

Foto Anna Lensmar-Friedman

- Som rekryteringskonsulter pratar vi ofta med chefsjuristerna om juristfunktionens roll i bolaget, hur den är kommersiellt värdeskapande och om hur det värdet kan mätas, säger Anna Lensmar-Friedman VD för Poolia Juridik.

När vi sedan träffar VD och CFO så är det inte sällan en annan bild som tonar fram. Det är därför intressant att i en strukturerad undersökning ta reda på hur man ser på juristfunktionen på bolagen och vilka utmaningar man står inför.

Resultatet jämförs med internationella studier i ämnet och det är spännande att se om man i Sverige har en annan syn på juristfunktionen än internationellt.

Resultatet av undersökningen kommer att presenteras den 8 oktober på VQ Knowledge and Strategy Forum i Stockholm och följas av en paneldebatt kring hur man optimerar sin legala rådgivning och funktion. I panelen ingår bl a Jonas Bengtsson, General Counsel för Telia Sonera, Biörn Riese, partner och styrelseordförande på Mannheimer Swartling, Maria-Pia Hope, Managing partner och VD för Vinge, Eva Blonde, Nordic Region Counsel för Hewlett-Packard, Carl-Viggo Östlund tidigare VD för bl a SBAB och Nordnet Bank samt Magnus Billing, VD för NASDAQ OMX Nordics.

- Intresset från branschen är stort och vi har gjort en del oväntade findings. Jag ser fram mot att presentera resultatet av rapporten på VQ Forum den 8 oktober, avslutar Anna Lensmar-Friedman.

Pressreleasen från Poolia Juridik »

Mer information om VQ Forum »

All news